Japanese Traditional Folksongs I~J

 

 

Ichigoumaita Iwamuro_jinku
Ina_bushi Iyanokonahiki_uta
Ise_ondo Iyasaka_ondo
Iso_bushi Jiduki_uta
Itokuri_bushi