Tsukudajima_bon_odori_ut
~~~~~~~~~~~~~~
 SoRaYa~ToSe~YoIYaNaKoRaSsho
 EAKiNo~~~NaNaKuSaDe~~~
~~~
sora ya-tose- yoiyana korassho
e Akin no Nanakusa de
ーーーーーーーーーーーーーー
 ソラヤートセーヨイヤナコラッショ
 エあきのーーーななくさでーーー
 もう〜〜そうーーーなれーーばアコラショ
エあきーーのななくさでーーー
 もうーそうーーーーなーれば
ソラヤートセーヨイヤナコラッショ
 エひともーーーくさきもオーーー
 さか〜〜りはーーーはなーーよアコラショ
エひとーーもくさきもオーーー
 さかーりはーーーーはーなよ
ーーーーー
ソラ ヤートセー ヨイヤナ コラッショ
エ 秋の七草で
 申そうなれば ア コラショ
エ 秋の七草だ
 申そうなれば
ソラ ヤートセー ヨイヤナ コラッショ
エ 人も草木も
 盛りは花よ ア コラショ
エ 人も草木も
 盛りは花よ